C9.4.15. Chỉ định thuốc theo đúng phác đồ điều trị của bệnh viện, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế/bệnh viện hoặc khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

15. Chỉ định thuốc theo đúng phác đồ điều trị của bệnh viện, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế/bệnh viện hoặc khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C9.4-4.15
Mức điểm
4
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Kiểm tra bệnh án tại một số khoa lâm sàng (lựa chọn bệnh án đã được BV xây dựng hướng dẫn điều trị hoặc bệnh hay gặp tại bệnh viện)

Bằng chứng, kết quả

Có hướng dẫn điều trị đã được BV xây dựng hoặc phác đồ điều trị khoa áp dụng.
Chỉ định thuốc trong bệnh án theo đúng hướng dẫn điều trị đã được xây dựng

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý