C9.4.13. Thực hiện được việc ra lẻ thuốc cho từng người bệnh.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

13. Thực hiện được việc ra lẻ thuốc cho từng người bệnh.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C9.4-4.13
Mức điểm
4
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát tại khoa Dược/khoa lâm sàng

Bằng chứng, kết quả

Đã thực hiện ra lẻ thuốc cho từng người bệnh theo bệnh án.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý