C9.4.11. Có xây dựng danh mục thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau (LASA).

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

11. Có xây dựng danh mục thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau (LASA).

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C9.4-3.11
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Kiểm tra danh mục thuốc LASA tại khoa Dược và các khoa lâm sàng
Phỏng vấn nhân viên y tế cách phân biệt các thuốc LASA

Bằng chứng, kết quả

Có danh mục thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau tại khoa Dược và các khoa lâm sàng
Nhân viên y tế biết cách phân biệt các thuốc LASA

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý