C9.4.9. Bảo đảm thực hiện không kê thực phẩm chức năng trong đơn thuốc.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

9. Bảo đảm thực hiện không kê thực phẩm chức năng trong đơn thuốc.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C9.4-3.9
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Kiểm tra đơn thuốc kê cho người bệnh điều trị ngoại trú tại khoa khám bệnh

Bằng chứng, kết quả

Không phát hiện TPCN trong đơn thuốc của người bệnh

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý