C9.2.6. Có quy định về bảo quản thuốc.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

6. Có quy định về bảo quản thuốc.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C9.2-2.6
Mức điểm
2
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại khoa Dược

Bằng chứng, kết quả

Có quy định về bảo quản thuốc trong kho thuốc.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý