C9.1.16. Theo dõi, rà soát tình hình nhân lực khoa dược và điều chuyển, tuyển dụng bổ sung nhân lực phù hợp với quy mô và sự phát triển khoa dược, bệnh viện.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

16. Theo dõi, rà soát tình hình nhân lực khoa dược và điều chuyển, tuyển dụng bổ sung nhân lực phù hợp với quy mô và sự phát triển khoa dược, bệnh viện.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C9.1-5.16
Mức điểm
5
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại các phòng chức năng.

Bằng chứng, kết quả

- Có bằng chứng đã theo dõi tình hình nhân lực khoa dược như có hệ thống sổ sách, phần mềm theo dõi biến động nhân lực.
- Có hình thức rà soát, so sánh (ví dụ báo cáo tóm tắt) thực trạng nhân lực khoa dược trong năm so với các vị trí việc làm của khoa Dược (theo đề án vị trí việc làm của khoa Dược đã được bệnh viện phê duyệt).
- Trong báo cáo sau khi rà soát có đề xuất kiến nghị điều chuyển, tuyển dụng bổ sung nhân lực phù hợp với quy mô và sự phát triển khoa dược, bệnh viện.
- Có bằng chứng đã triển khai thực hiện các kiến nghị, ví dụ đã điều chuyển nếu thừa hoặc đã tuyển dụng bổ sung nhân lực khoa dược nếu thiếu.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý