C8.2.21. Tiến hành cải tiến chất lượng xét nghiệm chung dựa trên kết quả đánh giá.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

21. Tiến hành cải tiến chất lượng xét nghiệm chung dựa trên kết quả đánh giá.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C8.2-5.21
Mức điểm
5
Điểm tối đa
1

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý