C6.1: Hệ thống quản lý điều dưỡng được thiết lập đầy đủ và hoạt động hiệu quả

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

Hệ thống quản lý điều dưỡng được thiết lập đầy đủ và hoạt động hiệu quả

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C6.1-0.0
Mức điểm
0
Điểm tối đa
5
· Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 hướng dẫn công tác điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh. · Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. · Hệ thống quản lý điều dưỡng giúp tổ chức, điều hành, giám sát, đánh giá công tác chăm sóc người bệnh và đào tạo phát triển năng lực nhân viên.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIÊU CHÍ NÀY

Đăng nhập để góp ý